AMMODO ✕

Stedelijk Museum Amsterdam

De afgelopen jaren is het kunstenveld sterk veranderd. Belangrijke tendensen die Ammodo en het Stedelijk Museum signaleren zijn de globalisering van het kunstveld, het vervagen van disciplines en de toegenomen invloed van digitalisering. De grotere instellingen voor hedendaagse kunst in Nederland hebben weinig ruimte om deze ontwikkelingen in de kunst te onderzoeken en te tonen. In het kader hiervan starten beide organisaties een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe instelling in Amsterdam die hierin zou kunnen voorzien.

013.SM-HOW-FAR-HOW-NEAR-2014-PH.GJ.vanROOIJ
Tentoonstellingsoverzicht, How Far How Near, 2014, foto: Gert-Jan van Rooij

Ammodo en het Stedelijk Museum Amsterdam doen in 2016 onderzoek naar een nieuwe instelling voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Het doel van het onderzoek is om te kijken welke artistiek inhoudelijke focus deze nieuwe instelling zou kunnen hebben om aanvullend te zijn op de reeds bestaande instellingen en op welke manier een instelling in Amsterdam een bijdrage kan leveren aan het wereldwijde kunstdebat.

Op welke manier kan een instelling in Amsterdam een bijdrage leveren aan het wereldwijde kunstdebat?

De curatoren Sophie Goltz, Eungie Joo en Emily Pethick zijn, samen met de werkgroep bestaande uit Bart van der Heide en Martijn van Nieuwenhuyzen van het Stedelijk en Milou van Vlijmen van Ammodo, aangesteld om het onderzoek uit te voeren. Zij buigen zich onder meer over de legitimiteit van zo’n nieuwe instelling, hoe de lokale en internationale kunstproductie geïntegreerd zou kunnen worden en hoe de kunst zich kan verhouden tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, lokale partners en het publiek.

Ammodo financiert het onderzoek en is samen met het Stedelijk Museum Amsterdam verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de onderzoeksperiode. Samen proberen de organisaties belangrijke ontwikkelingen in het kunstenveld te vangen en te duiden.

011.SM-HOW-FAR-HOW-NEAR-2014-PH.GJ.vanROOIJ
Tentoonstellingsoverzicht, How Far How Near, 2014, foto: Gert-Jan van Rooij
008.SM-HOW-FAR-HOW-NEAR-2014-PH.GJ.vanROOIJ
Tentoonstellingsoverzicht, How Far How Near, 2014-2015, foto: Gert-Jan van Rooij
001.SM-HOW-FAR-HOW-NEAR-2014-PH.GJ.vanROOIJ
Lidwien van de Ven, Berlin 15/10/2013 (refugees), 2014

Beatrix Ruf, directeur Stedelijk Museum Amsterdam: “We vinden het belangrijk om in Amsterdam een plek te hebben die een aanvulling biedt op ons eigen programma en een brugfunctie vervult tussen een grote instelling als het Stedelijk en het hedendaagse kunstenveld. Ook moet het een aanvulling zijn op het programma in de stad. Deze plek moet het cultureel diverse en internationale profiel van de stad Amsterdam representeren en aansluiten op wereldwijde kunstbewegingen. We willen samen met Ammodo onderzoeken of we een inspirerende ontmoetingsplek kunnen creëren voor Amsterdam die bij kan dragen aan het kunstklimaat in de stad.”

006.SM-HOW-FAR-HOW-NEAR-2014-PH.GJ.vanROOIJ
How Far How Near, 2014, foto: Gert-Jan van Rooij
010.SM-HOW-FAR-HOW-NEAR-2014-PH.GJ.vanROOIJ
How Far How Near, 2014, foto: Gert-Jan van Rooij