ANBI

Stichting Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.

Stichting Ammodo heeft de statutaire doelstelling overeenkomstig de wettelijke eis uitgewerkt in een actueel beleidsplan. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland middels de Ammodo KNAW Award. Ammodo heeft hiernaast een beperkte ruimte voor projecten die niet binnen de hierboven weergegeven focus vallen maar wel aansluiten op het algemene beleid. Ammodo zoekt zelf actief naar potentiële partners binnen de beeldende kunst, podiumkunsten en wetenschap en verkent met hen de mogelijkheden voor samenwerking. Ammodo neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling. De concrete uitwerking van het beleid ziet u op deze website.

De volgende projecten hebben geleid tot een besteding in de staat van baten en lasten over 2017: Stichting De Appel – Curatorial Programme 2017-2019; Witte de With, Center for Contemporary Art – Para | Fictions; Stichting If I Can’t Dance – Editie VII – Social Movement 2017-2019; Internationale Stichting Manifesta – Performative Works (onderdeel Manifesta 12); Stichting KW Institute for Contemporary Art – Kunst-Werke Berlin e.V – New Productions 10th Berlin Biennale for Contemporary Art; Stichting International Film Festival Rotterdam – Ammodo Tiger Short Competition 2018-2020; Stichting Basalt Film – Displaced pieces; Stichting Stedelijk Museum Amsterdam – Onderzoek nieuwe instelling; Stichting Nationale Opera & Ballet – Opera Forward Festival 2018-2020; Stichting aus Licht – aus Licht 2019; Stichting Noorderzon – Noorderzon Performing Arts Festival Groningen 2017-2019; Ammodo KNAW Award; Stichting Docmakers – Mysterie; Stichting Cappella – (Co)producties 2018-2020; Radboud Universiteit – Insolventierecht in de internationale actualiteit.

De Financiële gegevens 2017 zijn weergegeven in bijgaand overzicht. In overeenstemming met de ANBI richtlijnen heeft het bestuur geen recht op loon jegens Stichting Ammodo. In redelijkheid gemaakte onkosten en vacatiegelden worden aan bestuurders vergoed. Het personeel van Stichting Ammodo wordt marktconform beloond op basis van functie, opleiding en ervaringsjaren.