Stichting Ammodo, Voor kunst, architectuur en wetenschap

ANBI

Stichting Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.

Stichting Ammodo heeft de statutaire doelstelling overeenkomstig de wettelijke eis uitgewerkt in een actueel beleidsplan. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo wetenschappelijk onderzoek in Nederland middels de Ammodo Science Award for fundamental research en de Ammodo Science Award for groundbreaking research. Tenslotte ontwikkelt Ammodo documentaires over kunstenaars en wetenschappers.

Ammodo zoekt zelf actief naar potentiële partners binnen de beeldende kunst, podiumkunsten en wetenschap en verkent met hen de mogelijkheden voor samenwerking. Ammodo neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling. De concrete uitwerking van het beleid ziet u op deze website.

De volgende projecten hebben geleid tot een besteding in de staat van baten en lasten over 2022:

Stichting If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution – Edition IX: Bodies and Technologies 2022-2023 

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa – Tracey Rose: Shooting Down Babylon  

Stichting Naomi VelissariouAtropa 

Stichting Cappella Amsterdam(Co)producties 2022/20232023/2024   

Stichting NBATMEN 

Stichting NB – GAIA  

Stichting International Documentary Film Festival AmsterdamEnvision Competition 2022-2023 

Stichting Theater OostpoolHet Achtste Leven (voor Brilka) 

Stichting De Oude KerkIbrahim Mahama: Garden of Scars  

Stichting De Warme Winkel – Freaky Friday Face/Off  

Stichting De Warme Winkel – Brideshead Revisited   

Susanne Kennedy & Markus Selg GbR (Ultraworld Productions) – Angela (A Strange Loop)   

Stichting Eye Filmmuseum – Eye Art & Film Prize 2023-2026  

Fondazione la Biennale di Venezia – New Productions 2022 

Documenta und Museum Fridericianum gGmbH – New Productions 2022 

Association pour le Festival International d’Art Lyrique et l’Académie Européenne de Musique d’Aix-en-Provence – Nieuwe Producties 2022-2024 

Stichting Rijksakademie van Beeldende Kunsten – More than a residency 

Stichting Rijksakademie van Beeldende Kunsten – Open Studios  

Stichting Holland FestivalProductiepartnerschap 2023-2026  

Stichting Het Concertgebouw FondsConcertgebouw Connects 2022-2025 

Stichting Het Concertgebouw FondsSOUK 2023 & 2025  

Ammodo Science Award for groundbreaking research

Ontwikkeling korte documentaires over kunstenaars en wetenschappers

De financiële gegevens 2022 zijn in overeenstemming met de ANBI-richtlijnen weergegeven in het formulier ANBI-verplichtingen. Het formulier ANBI-verplichtingen treft u hier aan.