ANBI

Stichting Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.

Stichting Ammodo heeft de statutaire doelstelling overeenkomstig de wettelijke eis uitgewerkt in een actueel beleidsplan. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland middels de Ammodo KNAW Award. Ammodo heeft hiernaast een beperkte ruimte voor projecten die niet binnen de hierboven weergegeven focus vallen maar wel aansluiten op het algemene beleid. Ammodo zoekt zelf actief naar potentiële partners binnen de beeldende kunst, podiumkunsten en wetenschap en verkent met hen de mogelijkheden voor samenwerking. Ammodo neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling. De concrete uitwerking van het beleid ziet u op deze website.

De volgende projecten hebben geleid tot een besteding in de staat van baten en lasten over 2019:
Frans Halsmuseum – Lubaina Himid: The Grab Test & Marianna Simnett: My Broken Animal;
CBK Zuidoost – Charl Landvreugd: Movt.Nr.10: Ososma;
Julidans – (Inter)nationale coproducties 2019-2021;
Stichting WArd/waRD / Ann Van den Broek – Memory Loss;
Stichting Sharp / Arno Schuitemaker – O S C A R;
De Warme Winkel – Een oprechte ode aan de ironie;
P/////AKT – Programma 2020-2021;
Manifesta – Manifesta13: Marseille is Always Many;
EYE Filmmuseum – Francis Alÿs: Children’s Games;
Tomoko Mukaiyama – End and Beginning;
Fondazione la Biennale di Venezia – New Productions 2019;
IDFA – Competitieprogramma’s 2019-2021;
Nationaal Dans Theater – Damien Jalet: Mist;
Stedelijk Museum Amsterdam – Carlos Amorales: The Factory;
Nationale Opera & Ballet – Junior Company 2019-2023;
Nationale Opera & Ballet – Choreographic Academy 2019-2023;
Internationaal Theater Amsterdam – Freud;
Internationaal Theater Amsterdam – Productiepartnerschap 2020-2022;
Rijksakademie van Beeldende Kunst – Rijksakademie Exhange;
Koninklijk Concertgebouworkest – Ammodo Masterclass Dirigeren;
Het Concertgebouw – Concertgebouw Connects;
Ammodo Science Award for fundamental research;
Docmakers – MS en
Basaltfilm – Displaced Pieces.

De financiële gegevens 2019 zijn weergegeven in bijgaand overzicht. In overeenstemming met de ANBI richtlijnen heeft het bestuur geen recht op loon jegens Stichting Ammodo. In redelijkheid gemaakte onkosten en vacatiegelden worden aan bestuurders vergoed. Het personeel van Stichting Ammodo wordt marktconform beloond op basis van functie, opleiding en ervaringsjaren.