Over Ammodo

Instituut voor kunst en wetenschap

ANBI

Stichting Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.

Stichting Ammodo heeft de statutaire doelstelling overeenkomstig de wettelijke eis uitgewerkt in een actueel beleidsplan. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland middels de Ammodo KNAW Award. Ammodo heeft hiernaast een beperkte ruimte voor projecten die niet binnen de hierboven weergegeven focus vallen maar wel aansluiten op het algemene beleid. Ammodo zoekt zelf actief naar potentiële partners binnen de beeldende kunst, podiumkunsten en wetenschap en verkent met hen de mogelijkheden voor samenwerking. Ammodo neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling. De concrete uitwerking van het beleid ziet u op deze website.

De volgende projecten hebben geleid tot een besteding in de staat van baten en lasten over 2016: Stedelijk Museum Amsterdam -Stedelijk Contemporary; Rijksakademie voor beeldende kunsten -Technical advisor circle; De Hallen Haarlem – Cécile B. Evans – What the heart wants; Documenta 14 – Performance Projects; P/////AKT -Thinging; Kunstverein – Programma 2017-2018; Fondazione la Biennale di Venezia – Site-specific works; Ammodo & Stedelijk Museum Amsterdam  – Onderzoek nieuwe instelling; Stichting SHARP – I will wait for you; De Warme Winkel – De Warme Winkel speelt De Warme Winkel; Liszt Concours – Internationaal Dirigentenconcours; Toneelschuur Producties -Huis voor Talenten 2017-2020; Concertgebouw – Turning East; Stichting Show Machine – De Exoot (Tropical Healing); Koninklijk Concertgebouworkest – Uitbreiding van de Academie; Frascati -Fraslab 2017-2019; Holland Festival -Productiepartnerschap 2018-2021; Muziekgebouw aan ’t IJ -Wereldpremières in het Muziekgebouw aan ‘t IJ; Strijkkwartet Biënnale Amsterdam – SQBA 2018; IDFA -Competitieprogramma’s; Nederlands Philharmonisch Orkest -Mahler 8; Ammodo KNAW Award. Op de pagina projecten zijn deze nader beschreven.

De financiële gegevens 2016  zijn weergegeven in bijgaand overzicht. In overeenstemming met de ANBI richtlijnen heeft het bestuur geen recht op loon jegens Stichting Ammodo. In redelijkheid gemaakte onkosten en vacatiegelden worden aan bestuurders vergoed. Het personeel van Stichting Ammodo wordt marktconform beloond op basis van functie, opleiding en ervaringsjaren.