ANBI

Stichting Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.

Stichting Ammodo heeft de statutaire doelstelling overeenkomstig de wettelijke eis uitgewerkt in een actueel beleidsplan. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland middels de Ammodo KNAW Award. Ammodo heeft hiernaast een beperkte ruimte voor projecten die niet binnen de hierboven weergegeven focus vallen maar wel aansluiten op het algemene beleid. Ammodo zoekt zelf actief naar potentiële partners binnen de beeldende kunst, podiumkunsten en wetenschap en verkent met hen de mogelijkheden voor samenwerking. Ammodo neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling. De concrete uitwerking van het beleid ziet u op deze website.

De volgende projecten hebben geleid tot een besteding in de staat van baten en lasten over 2018: Foam – Next Level 2.0; Stedelijk Museum Amsterdam – RaQuel van Haver-Spirits of the Soil; Stichting International Conducting Competition Rotterdam – International Conducting Competition Rotterdam; Third Space / Lotte van den Berg – Dying Together / Orgy Alone; Stichting Stuim / Boukje Schweigman – Val; SPRING Performing Arts Festival – Internationale coproducties 2019-2021; Julidans – Canine Jaunâtre / Marlene Monteiro Freitas; Witte de With, Center for Contemporary Art – Solo Duets 2018-2020; NBprojects – 8: METAMORPHOSIS; International Theater Amsterdam – DeLillo / Julien Gosselin; Van Abbemuseum – The Otolith Group: Xenogenesis; Internationaal Theater Amsterdam – Een klein leven / Ivo van Hove; Nederlands Dans Theater – Saisonnier; Stichting doubleA / Michel van der Aa – Drie nieuwe projecten (2019-2021); RCO Foundation – Verwerving nieuwe instrumenten; Rijksmuseum Amsterdam – Tentoonstellingsprogramma 2019-2024; Ammodo Science Award; Stichting Docmakers en Stichting Basaltfilm – Mysterie en Displaced Pieces.

De financiële gegevens 2019 zijn weergegeven in bijgaand overzicht. In overeenstemming met de ANBI richtlijnen heeft het bestuur geen recht op loon jegens Stichting Ammodo. In redelijkheid gemaakte onkosten en vacatiegelden worden aan bestuurders vergoed. Het personeel van Stichting Ammodo wordt marktconform beloond op basis van functie, opleiding en ervaringsjaren.