Stichting Ammodo, Voor kunst, architectuur en wetenschap

ANBI

Stichting Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.

Stichting Ammodo heeft de statutaire doelstelling overeenkomstig de wettelijke eis uitgewerkt in een actueel beleidsplan. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo wetenschappelijk onderzoek in Nederland middels de Ammodo Science Award for fundamental research en de Ammodo Science Award for groundbreaking research. Tenslotte ontwikkelt Ammodo documentaires over kunstenaars en wetenschappers.

Ammodo zoekt zelf actief naar potentiële partners binnen de beeldende kunst, podiumkunsten en wetenschap en verkent met hen de mogelijkheden voor samenwerking. Ammodo neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling. De concrete uitwerking van het beleid ziet u op deze website.

De volgende projecten hebben geleid tot een besteding in de staat van baten en lasten over 2021:

Stichting CBK Zuidoost – Patricia Kaersenhout: De Derde Dimensie

Stichting CBK Zuidoost – Solotentoonstelling 2021-2023

Stichting Frascati – New Frontiers 2022-2024

Stichting Sonsbeek & State of Fasion – Sonsbeek 2024

Stichting De Appel – Catalyst Commissions 2022-2024

Stichting Julidans – Internationale coproducties 2022-2024

Stichting BIMHUIS – Reflex en Compositieopdracht 2022-2024

Stichting Nederlands Dans Theater – Nieuwe Producties 2021-2024

Stichting EYE Filmmuseum – Tentoonstellingsprogramma 2022-2025

Internationale Stichting Manifesta – Nieuwe werken 2022

Internationale Stichting Manifesta – Nieuwe werken 2024

Stichting Muziekgebouw aan ‘t IJ – Productiehuis 2023-2025

Stichting Beheer tot behoud Museum Boijmans Van Beuningen – Le Miroir Vivant 2022-2024

Stichting Internationaal Theater Amsterdam – Productiepartnerschap 2022-2025

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam – Hito Steyerl

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam – Buro Stedelijk 2023-2025

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam – Anne Imhof

Stichting Het Rijksmuseum – Vergeet me niet

Stichting Het Rijksmuseum – Vermeer

Stichting Het Rijksmuseum – Tentoonstelling

Stichting Koninklijk Concertgebouworkest – Academie 2021-2028

Stichting Koninklijk Concertgebouworkest – Masterclass dirigeren 2023 en 2025

Stichting Koninklijk Concertgebouworkest – Artistiek curatorschap 2022-2025

Stichting Nexus Instituut – Conferenties 2022-2024

Ammodo Science Award for fundamental research

Ontwikkeling korte documentaires over kunstenaars en wetenschappers

De financiële gegevens 2021 zijn in overeenstemming met de ANBI-richtlijnen weergegeven in het formulier ANBI-verplichtingen. Het formulier ANBI-verplichtingen treft u hier aan.