ANBI

Stichting Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.

Stichting Ammodo heeft de statutaire doelstelling overeenkomstig de wettelijke eis uitgewerkt in een actueel beleidsplan. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo wetenschappelijk onderzoek in Nederland middels de Ammodo Science Award for fundamental research en de Ammodo Science Award for groundbreaking research. Tenslotte ontwikkelt Ammodo documentaires over kunstenaars en wetenschappers.

Ammodo zoekt zelf actief naar potentiële partners binnen de beeldende kunst, podiumkunsten en wetenschap en verkent met hen de mogelijkheden voor samenwerking. Ammodo neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling. De concrete uitwerking van het beleid ziet u op deze website.

De volgende projecten hebben geleid tot een besteding in de staat van baten en lasten over 2020:

Stichting Centraal Museum – De Annex Basel Abbas en Ruanne Abou-Rahme

Stichting Oude Kerk – Aimée Zito Lema

Stichting Ateliers 63 – Productiefonds

Stichting Kunstinstituut Melly – Solo Duets 2021-2023

Stichting Toneelschuur Producties – Talentontwikkeling 2021-2023

Festival d’Aix-en-Provence – Innocence – De-ci De-là

Stichting Muziekgebouw aan ’t IJ – Wereldpremières 2021-2024

International Film Festival Rotterdam – Ammodo Tiger Short Competition 2021-2023

Stichting Bimhuis – Close Distance

Stichting Sonsbeek & State of Fashion – sonsbeek2020 – FORCE TIMES DISTANCE ON LABOUR AND ITS SONIC ECOLOGIES

Stichting Nationale Opera & Ballet – Opera Forward Festival – Opera Studio – Junior Company 2021-2024

Van Abbemuseum – Positions 3.0 2022-2024 – Léon Ferrari en Gülsün Karamustafa – Tentoonstelling(en)

Ammodo Science Award for groundbreaking research

Ontwikkeling korte documentaires over kunstenaars en wetenschappers

De financiële gegevens 2020 zijn in overeenstemming met de ANBI-richtlijnen weergegeven in het formulier ANBI-verplichtingen. Het formulier ANBI-verplichtingen treft u hier aan.