AMMODO ✕

Holland Festival

Het creëren van nieuw werk is voor kunstenaars in alle stadia van hun carrière van essentieel belang. Door nieuw werk te produceren kan een maker zichzelf opnieuw uitvinden, de grenzen van zijn eigen kunnen opzoeken en experimenteren met vorm en inhoud. Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de maker. Om de totstandkoming van nieuwe werken op het gebied van podiumkunst mogelijk te maken is Ammodo in 2013 een meerjarige samenwerking aangegaan met het Holland Festival.

 

Luigi-Nono-PrometeoAda-Nieuwendijk-(2)
Luigi Nono Prometeo, Holland Festival, 2014, foto: Ada Nieuwendijk

Het Holland Festival behoort internationaal tot de toonaangevende podiumkunstenfestivals. De kern van het Holland Festival wordt gevormd door hoogwaardig internationaal aanbod dat niet of nauwelijks op de Nederlandse podia te zien is. Daarnaast zet het Holland Festival zich in voor de vernieuwing van de podiumkunsten door de productie van nieuw werk mogelijk te maken. Voor de kwaliteit en de uitstraling van het Holland Festival is het belangrijk om te (co)produceren en het initiatief te nemen om nieuwe producties tot stand te brengen. Hierdoor kan het Holland Festival toonaangevende makers aan het festival verbinden, samenwerkingen aangaan met andere theaterfestivals van hoge kwaliteit en slaagt het festival er in om internationaal toonaangevende premières naar Amsterdam te halen.

1Manger-repetitie-Zuiveringshal-Ada-Nieuwendijk-(3)
Manger, repetitie, Boris Schamatz, Holland Festival, 2015, foto: Ada Nieuwendijk
Stella, Holland Festival, 2016, foto: Matthew Hargraves

Voor de makers vormen de theaterfestivals een belangrijk podium om met hun werk een groot en vaak internationaal publiek te bereiken. Doordat de festivals zich in een vroeg stadium committeren aan een productie, kunnen de makers langere tijd werken aan de totstandkoming van nieuwe stukken. Voor zowel de kwaliteit van het festival als de ontwikkeling van de makers is (co)produceren dus cruciaal.

test
Coup Fatale, Holland Festival, 2014, foto: Chris van der Burght

In de huidige tijd is het coproduceren vanwege het ongunstige financiële klimaat en de bijkomende (artistieke) risico’s onder druk komen te staan. Daarom werkt Ammodo samen met het Holland Festival om projecten te realiseren die voor zowel het festival als de betrokken makers van groot belang zijn maar die, omdat het om nieuwe werken gaat, een groter artistiek en financieel risico met zich meebrengen. Dankzij de samenwerking tussen Ammodo en het Holland Festival zijn vanaf 2013 diverse (co)producties tot stand gekomen waaronder: When the mountain changed its clothing (Heiner Goebbels), El Djoudour (Abou Lagraa) en Nine Rivers (James Dillon) in 2013, Valley of Astonishment, Delusion of the Fury, Coup Fatale en Luigi Nono in 2014 en You are my destiny, La Violación de Lucrecia (Angelica Liddell), Répons (Pierre Boulez) en Manger (Boris Chamatz) in 2015.

De productie van nieuw werk neemt grotere artistieke en financiële risico’s met zich mee.

Annet Lekkerkerker, zakelijk directeur Holland Festival: “Het Holland Festival vindt het van belang om kunstenaars in staat te stellen om nieuw werk te maken. Hierdoor kan het festival steeds nieuw aanbod tonen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van veelbelovende makers op cruciale momenten in hun carrière. Als je kunstenaars de kans geeft om een nieuwe productie te maken, weet je als festival niet van tevoren wat de uitkomst zal zijn. Dat brengt natuurlijk een risico met zich mee. Wij zijn blij dat een partij als Ammodo dit avontuur met ons aangaat en hiermee kunstenaars ruimte geeft voor experiment.”

 

Die-Stunde-da-wir-nichts-von-einander-wussten-Armin-Smailovic-19-
Peter Handke, Die Stunde da wir nichts voneinander wussten, Holland Festival, 2016, foto: Armin Smailovic
Die-Stunde-da-wir-nichts-von-einander-wussten-Armin-Smailovic-11-
Peter Handke, Die Stunde da wir nichts voneinander wussten, Holland Festival, 2016, foto: Armin Smailovic