Commitment Phobe is nieuw toneelstuk van Ira Brand en een onderzoek naar twijfel in een samenleving die waarde hecht aan zekerheid.

Met een live experiment onderzoekt Brand, samen met performer Tiana Hemlock-Yensen, wat het betekent om niet te weten, niet te kiezen en in beweging te blijven.

frascatitheater.nl