De winnaars van de Ammodo Science Award for groundbreaking research zijn bekend. Ammodo initieert met deze Award de eerste Nederlandse wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Winnaars van deze eerste editie zijn de onderzoeksgroep van het onderzoek Guardians and Caretakers of the Genome van het Erasmus MC en de onderzoeksgroep Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ontvangen ieder een geldprijs van 1,2 miljoen euro die gebruikt mag worden om nieuw onderzoeksterrein te verkennen.

Baanbrekende resultaten zijn doorgaans een product van goed teamwork. En toch blijven veel gezichten onzichtbaar, omdat het huidige prijzenlandschap vooral is gericht op individuen en boegbeelden. Ammodo wil daar verandering in brengen en initieert daarom de eerste wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Juliette de Wijkerslooth, directeur Ammodo: “Met de Ammodo Science Award for groundbreaking research wil Ammodo onderzoek stimuleren dat internationaal erkend, in potentie baanbrekend is en in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De twee winnende onderzoeksgroepen zijn hier een mooi voorbeeld van. We kijken er dan ook naar uit om betrokken te zijn bij hun baanbrekende onderzoek.”

Winnaar Natural Sciences

De Rotterdamse onderzoeksgroep Guardians and Caretakers of the Genome, winnaar in het domein Natural Sciences, richt zich al jaren op de vraag hoe cellen in het lichaam DNA repareren. Hun onderzoek leidde tot vele baanbrekende ontdekkingen, zo ontdekte het team onder meer dat een haperend DNA-reparatiesysteem niet alleen kan leiden tot mutaties en kanker, maar ook tot versnelde veroudering. Nu wacht echter een nieuwe, ambitieuze stap: onderzoeken hoe uit de ogenschijnlijke chaos van toevallige interacties tussen moleculen toch geordende DNA-herstelprocessen kunnen ontstaan. Bijzonder is dat dit team weliswaar fundamenteel onderzoek doet, maar dat hun ontdekkingen op de langere termijn niet alleen de wetenschap, maar ook de geneeskunde vooruit kunnen helpen. Roland Kanaar, hoofd afdeling Moleculaire Genetica van het Erasmus MC: “Het Erasmus MC heeft laten zien vertrouwen te hebben in onvoorspelbaar, uit nieuwsgierigheid gedreven fundamenteel onderzoek, in ons geval naar hoe DNA-reparatie werkt. Deze prijs is een mooie erkenning dat dit breder wordt gedragen en is een waardering voor ons werk als team. Daarbij is het extra mooi dat onze fundamentele ontdekkingen de weg kunnen wijzen naar een betere bestrijding van verouderingsziektes en kanker.”

V.l.n.r.: Claire Wyman, Jurgen Marteijn, Wim Vermeulen, Arnab Ray Chaudhuri, Joyce Lebbink, Roland Kanaar, Jan Hoeijmakers en Miao-Ping Chien. Foto: Iris Duvekot.

Winnaar Social Sciences

Het Amsterdamse team SENSA is winnaar in het domein Social Sciences. Zij houden zich bezig met een actueel vraagstuk, namelijk hoe je sociale cohesie bevordert en behoudt in een samenleving waar individualisme en discriminatie lijken toe te nemen. Om hierachter te komen bestuderen ze onder meer wat er in de hersenen van kinderen en adolescenten gebeurt tijdens allerlei veelal onbewuste, sociale interacties. Baanbrekend hieraan zijn onder meer de innovatieve methodes die dit team gebruikt om die processen te vangen: zo ontwikkelen ze nieuwe experimenten en maken ze gebruik van draagbare EEG-apparaten waardoor hun onderzoeksdata ook buiten het lab, zoals in het klaslokaal, kunnen worden verzameld. Een ultiem doel waar ze komende jaren aan werken, is het mogelijk maken van het bijsturen van kinderen op een optimaal moment in hun sociale ontwikkeling. Zodat ze van jongs af aan en vrijwel automatisch, iedereen, van vriend tot buitenstaander, positief tegemoet treden. Lydia Krabbendam, hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit: “Ons team combineert onderzoek naar hersenen en gedrag in én buiten het lab. Dankzij de Ammodo Science Award kunnen we als team de ontwikkeling van sociaal gedrag onderzoeken in de echte wereld – en mogelijk bijdragen aan een nóg socialere generatie.”

V.l.n.r.: TuongVan Vu, Nikkie Lee, Barbara Braams, Jellie Sierksma, Tieme Janssen, Paul van Lange, Mariët van Buuren, Lydia Krabbendam en Nienke van Atteveldt. Foto: Iris Duvekot.

Nominaties

Alle rectoren van de veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten zijn gevraagd een nominatie in te dienen. Prof. dr. Vinod Subramaniam, rector Vrije Universiteit Amsterdam: De Ammodo Science Award for groundbreaking research komt precies op het goede moment en is een teken van waardering voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Het is een boost voor een jongere generatie onderzoekers die op een cruciaal moment in hun carrière zit. Daarbij is het SENSA-onderzoek tijd- en kostenintensief en kunnen dankzij de prijs de nodige extra onderzoekers worden aangenomen. Prof. dr. Rutger Engels, rector Erasmus Universiteit: “Als Erasmus Universiteit zijn we verguld dat deze eerste Ammodo Science Award is toegekend aan een boegbeeld van het Erasmus Universitair Medisch Centrum. De onderzoeksgroep heeft, onder andere vanwege het fundamentele karakter van het onderzoek, te maken met financiën die onder druk staan. Deze Award biedt daarom een unieke kans om een nieuwe onderzoeksrichting te verkennen.”

Meer informatie over de winnaars en hun onderzoek is hier te vinden.

Over de Ammodo Science Awards

Naast deze nieuwe Award reikt Ammodo sinds 2015 tweejaarlijks de Ammodo Science Award for fundamental research uit die bedoeld is voor excellente wetenschappers die zich in hun mid-career bevinden. Met de Ammodo Science Award for fundamental research biedt Ammodo hen de ruimte fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen. Vanaf dit jaar wordt de Ammodo Science Award for groundbreaking research daaraan toegevoegd en wordt er dus ieder jaar een Ammodo Science Award toegekend: in de even jaren de Ammodo Science Award for groundbreaking research en in de oneven jaren de Ammodo Science Award for fundamental research.