Ammodo en het Stedelijk Museum Amsterdam doen in 2016 onderzoek naar een nieuwe instelling voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Het doel van het onderzoek is om te kijken of er ruimte is voor een nieuwe kunstinstelling in Amsterdam, welke artistiek inhoudelijke focus deze instelling zou kunnen hebben om aanvullend te zijn op de reeds bestaande instellingen en op welke manier een instelling in Amsterdam een bijdrage kan leveren aan het wereldwijde kunstdebat.

Ammodo werkt nauw samen met kunstinstellingen om vast te stellen wat nodig is om kunst en kunstenaars te stimuleren. In dit kader gaat Ammodo de samenwerking aan met het Stedelijk Museum Amsterdam om te kijken of huidige modellen voor het tonen van hedendaagse kunst nog aansluiten bij de kunstpraktijk en het publiek van vandaag.

De curatoren Sophie Goltz, Eungie Joo en Emily Pethick zijn aangesteld om het onderzoek uit te voeren. Zij buigen zich onder meer over het belang van een nieuwe instelling, hoe de lokale en internationale kunstproductie geïntegreerd zou kunnen worden en hoe de kunst zich kan verhouden tot sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen, partners en het publiek.

Ammodo financiert het onderzoek en is samen met het Stedelijk Museum Amsterdam verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de onderzoeksperiode. Samen proberen de organisaties belangrijke ontwikkelingen in het kunstenveld te vangen en te duiden.

Meer informatie over het onderzoek