wetenschap

Van Goghprogramma
AMMODO ✕ Nuffic
2014 - 2016

Nuffic ondersteunt internationalisering in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 2014 start Nuffic met het beheren en uitvoeren van het Van Goghprogramma. Middels dit programma worden beurzen uitgereikt aan excellente Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject samenwerken. Dit kan in principe op ieder wetenschapsgebied en veelal betreft het fundamenteel onderzoek. Ammodo ondersteunt het Van Goghprogramma om bij te dragen aan het behoud van deze uitwisselingsmogelijkheden tussen Nederland en Frankrijk.

nuffic.nl

 

podiumkunst

Drie hedendaagse concerten
AMMODO ✕ Grachtenfestival Amsterdam
10 - 19 augustus 2012

Het Grachtenfestival Amsterdam is een festival voor klassieke muziek dat jaarlijks plaatsvindt op diverse locaties in Amsterdam. Voor het Grachtenfestival 2012 worden drie bijzondere concerten uitgevoerd: de nieuwe operaproductie Nozze don cosi, een concert van het Internationaal Jeugdsymfonieorkest mlw westfalen en een concert van Jazz Orchestra of The Concertgebouw met Twogether en Dr. Lonnie Smith. Ammodo ondersteunt het Grachtenfestival om bij te dragen aan de ontwikkeling van de jonge muzikale talenten en van het Grachtenfestival.

grachtenfestival.nl

Grachtenfestival, Nozze don cosi, 2012, foto: Ronald Knapp

wetenschap

Anti-kanker onderzoek
AMMODO ✕ Universitair Medisch Centrum Utrecht
2012 - 2016

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanvullende anti-virus en anti-kanker therapie uit navelstrengbloed. Samen met de onverwante navelstrengbloed transplantatie moet dit tot een krachtigere afweer tegen virussen en kanker zorgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep “Kindergeneeskundig Stamceltransplantatie programma” van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, dat deel uitmaakt van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ammodo ondersteunt dit project om bij te dragen aan een onderzoek wat zich richt op het verbeteren van de overlevingskansen van kinderen die lijden aan ernstige vormen van kanker.

umcutrecht.nl

podiumkunst

Twee hedendaagse concerten
AMMODO ✕ Het Concertgebouw
22 mei - 3 juni 2013

In 2013 organiseert het Concertgebouw een jubileumseries waarbij iedere maand in het teken zal staan van een decennium uit de afgelopen 125 jaar. In samenhang met deze twaalf chronologische concerten zal een randprogrammering worden verzorgd. Ammodo ondersteunt twee hedendaagse concerten binnen deze reeks die in de Grote Zaal worden uitgevoerd: Dreigroschenoper van Kurt Weill en Spring Symphony van Benjamin Britten. De ondersteuning beoogt bij te dragen aan twee bijzondere muziekstukken uit de muziekgeschiedenis van de jaren ’30 en ’40, uitgevoerd in Het Concertgebouw.

concertgebouw.nl

De vernieuwde Gids en Gidslezingen
AMMODO ✕ De Gids
2012 - 2016

Het literaire en algemeen culturele tijdschrift De Gids is in 1837 opgericht en is het oudste literaire tijdschrift van Nederland. Opgericht als podium voor schrijvers en wetenschappers, verschijnt De Gids acht keer per jaar met langere essays, korte verhalen en poëzie. In 2012 viert De Gids zijn 175-jarig jubileum. De Gids en de bijbehorende website worden inhoudelijk vernieuwd, waarbij tevens een e-book versie van De Gids beschikbaar komt. Verder zal De Gids worden uitgegeven door N.V. De Groene Amsterdammer. Naast de nieuwe verschijningsvorm van De Gids, worden twee Gidslezingen gegeven door een internationaal prominent figuur uit de literaire wereld. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan de vernieuwing van de Gids en de totstandkoming van de Gidslezingen.

degids.nl

podiumkunst

Songs & Poems
AMMODO ✕ Amsterdam Sinfonietta
2014

Amsterdam Sinfonietta is met 22 musici een strijkersensemble zonder dirigent. Voor het programma Songs & Poems geeft Amsterdam Sinfonietta componist David Matthews de opdracht om twaalf liederen te bewerken voor bariton en strijkorkest. Het ensemble voert samen met bariton Thomas Hampson nieuwe versies van liederen van onder anderen Johannes Brahms, Franz Schubert en Hugo Wolf op. Songs & Poems is daarmee een concertprogramma waarin het liedgenre centraal staat en poëzie een rol speelt. Ammodo ondersteunt Songs & Poems om bij te dragen aan de totstandkoming van van dit concertprogramma waarvoor nieuwe composities in het liedgenre worden ontwikkeld.

sinfonietta.nl

Amsterdam Sinfonietta, Songs & Poems, Thomas Hampson, 2014

wetenschap

Mesenchymale stamceltherapie voor boezemfibrilleren: een nieuw antwoord op een groeiende pandemie?
AMMODO ✕ Leids Universitair Medisch Centrum
2013 - 2017

Hartcentrum Leiden, onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum, start een onderzoek naar de frequent voorkomende hartritmestoornis boezemfibrilleren. In dit project wordt het therapeutische potentieel van mesenchymale stamcellen onderzocht die afkomstig zijn van patiënten met boezemfibrilleren. Ammodo ondersteunt dit onderzoek om bij te dragen aan het onderzoek naar de behandeling van de hartritmestoornis boezemfibrilleren.

lumc.nl

Dr. Rupamanjari Majumder, Computersimulatie van normale hartweefsel activiteit (links) en van verstoorde activiteit: hartritmestoornis (rechts)

Anatomisch Theater: ‘Theater van Leven en Dood’
AMMODO ✕ Museum Boerhaave
2014

Museum Boerhaave is in het bezit van een replica van het Leids Anatomisch Theater dat in 1597 werd geopend. In dit theater worden zowel openbare ontledingen getoond, als ook rariteiten waaronder skeletten, mummies en Romeinse oudheden. Onder leiding van conservator Tim Huisman, die in 2009 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd is op de geschiedenis van het Anatomisch Theater, wordt de originele functie van het Anatomisch Theater in ere hersteld. Het Anatomisch Theater toont met behulp van holografische technieken een levensechte anatomieles aan het publiek ter introductie op de collectie van Museum Boerhaave. Ammodo ondersteunt het Anatomisch Theater: Theater van Leven en Dood om een bijdrage te leveren aan de ontsluiting van de historisch wetenschappelijke collectie van Museum Boerhave door middel van hedendaagse technieken.

museumboerhaave.nl

Het vernieuwde Anatomisch Theater, Museum Boerhaave Leiden

podiumkunst

AAA (Actueel, Avontuurlijk, Aangrijpend)
AMMODO ✕ Koninklijk Concertgebouworkest
2012 - 2015

AAA is een door het Koninklijk Concertgebouworkest geïnitieerde interdisciplinaire programmareeks. Met de AAA-serie wil het Koninklijk Concertgebouworkest, in samenwerking met andere Amsterdamse culturele instellingen, een brug slaan tussen het publiek en hedendaagse muziek. Iedere AAA-editie heeft een centraal thema dat door diverse instellingen wordt geïnterpreteerd en belicht. Zo worden debatten georganiseerd, films vertoond en visuele presentaties gegeven. Ammodo ondersteunt AAA om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming en waarborging van kwalitatief hoogwaardig hedendaags muziekrepertoire.

concergebouworkest.nl

Het Koninklijk Concertgebouworkes, foto: Anne Dokter

podiumkunst

Dutch Harp Competition
AMMODO ✕ Dutch Harp Festival
2014 - 2017

De Dutch Harp Competition is onderdeel van het Dutch Harp Festival in Utrecht dat opgericht is in 2010 en tweejaarlijks georganiseerd wordt. De Dutch Harp Competition bestaat uit vier rondes, met hedendaags en klassiek repertoire, als Luciano Berio en Händel. Gedurende de competitierondes strijdt het internationaal harptalent om een eerste, tweede of derde prijs. Tevens wordt een publieksprijs uitgereikt en aan de winnaars wordt een Career Development Program aangeboden. Ammodo ondersteunt de Dutch Harp Competition om bij te dragen aan de ontwikkeling van getalenteerde harpisten.

harpfestival.nl

wetenschap

Ayios Vasilios
AMMODO ✕ Rijksuniversiteit Groningen
2013 - 2016

De Rijksuniversiteit Groningen initieert het onderzoek met de naam Before Menelaus: Social change in early Mycenaean Ayios Vasilios. Sinds 2009 zijn archeologen bezig het gebied van Ayios Vasilios in Griekenland te onderzoeken. Zij hebben deze omgeving geïdentificeerd als het paleis van de Myceense Laconia, een historische streek uit de Griekse oudheid. Eén van de ontdekkingen is een oude begraafplaats uit de tijd van de eerste bouwfases van het complex. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan het verkrijgen van meer inzicht in de vroege fasen van de Myceense periode (circa 1700-1500 v. Chr.) en het ontsluiten van dit cultuurhistorisch erfgoed.

rug.nl

Opgraven van een begraafplaats, 2016

podiumkunst

Nationaal Cello Concours
AMMODO ✕ Amsterdamse Cello Biennale
2012 - 2014

De Amsterdamse Cello Biënnale organiseert in oktober 2012 voor de vierde keer en in 2014 voor de vijfde keer de Amsterdamse Cello Biënnale in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Het Nationaal Cello Concours maakt onderdeel uit van de programmering van de Amsterdamse Cello Biënnale. De vijftien deelnemers aan het Nationaal Cello Concours presenteren zich aan een jury van internationale solocellisten. Daarbij kunnen verschillende prijzen gewonnen worden, die zijn bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de jonge cellisten. Ammodo ondersteunt het Nationaal Cello Concours om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge cellisten van potentieel internationaal topniveau.

cellobiennale.nl

Nationaal Cello Concours, Henriette Krijgh

wetenschap

Ius Commune Casebook
AMMODO ✕ Radboud Universiteit Nijmegen
2012 - 2017

Het Ius Commune Casebook handelt over de directe werking van het EU-recht in het nationale privaatrecht (het Casebook). Het betreft een gezamenlijk project van rechtsfaculteiten van de Universiteit Maastricht en de K.U. Leuven. Initiatiefnemer is prof. W. van Gerven, oud-hoogleraar te Leuven en oud-Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie. Het onderzoek wordt geleid door prof. mr. A.S. Hartkamp en komt tot stand in een samenwerkingsverband van juristen uit verschillende rechtssystemen, uit tien verschillende landen. Ammodo ondersteunt het Ius Commune Casebook om een impuls te geven aan het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van Europese rechtsnormen in het nationale privaatrecht.

casebooks.eu

Ius Commune Casebooks Projectmeeting

podiumkunst

Orlando
AMMODO ✕ Combattimento Consort Amsterdam
1 april - 12 augustus 2011

Orlando is een nieuwe operaproductie van het Combattimento Consort Amsterdam, gebaseerd op de gelijknamige opera van Händel die in 1733 in première ging. Het verhaal gaat over de onbeantwoorde liefde van legeraanvoerder Orlando. Zijn liefdesverdriet is zo groot dat het hem tot waanzin drijft. Een tovenaar, Zoroastro, is de enige die hem kan redden. Onder de muzikale leiding van Jan-Willem de Vriend en regisseuse Eva Buchmann wordt de opera zes maal opgevoerd, waaronder eenmaal in Polen. Ammodo ondersteunt Orlando om bij te dragen aan de totstandkoming van deze nieuwe operaproductie.

Orlando, 2015, Amaryllis Dieltiens als Angelica, foto: Leo van Velzen

podiumkunst

Clarinet Concerto
AMMODO ✕ London Sinfonietta
30 april 2014

Voor London Sinfonietta ontwikkelt Michel van der Aa een vijftien minuten durende solocompositie Hysteresis voor het Clarinet Concerto-programma. Michel van der Aa (1970) is een internationaal gerenommeerde componist die muziek, technologie en film combineert in muziektheatervoorstellingen. De compositie is een coproductie met MusikFabrik (Duitsland) en Avanti Chamber Orchestra (Finland). Ammodo ondersteunt Clarinet Concerto om bij te dragen aan de ontwikkeling van Michel van Aa.

londonsinfonietta.nl

London Sinfonietta, foto: Claudia Vye

wetenschap

Van Goghprogramma
AMMODO ✕ Nuffic
2014 - 2016

Nuffic ondersteunt internationalisering in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 2014 start Nuffic met het beheren en uitvoeren van het Van Goghprogramma. Middels dit programma worden beurzen uitgereikt aan excellente Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject samenwerken. Dit kan in principe op ieder wetenschapsgebied en veelal betreft het fundamenteel onderzoek. Ammodo ondersteunt het Van Goghprogramma om bij te dragen aan het behoud van deze uitwisselingsmogelijkheden tussen Nederland en Frankrijk.

nuffic.nl

 

podiumkunst

Songs & Poems
AMMODO ✕ Amsterdam Sinfonietta
2014

Amsterdam Sinfonietta is met 22 musici een strijkersensemble zonder dirigent. Voor het programma Songs & Poems geeft Amsterdam Sinfonietta componist David Matthews de opdracht om twaalf liederen te bewerken voor bariton en strijkorkest. Het ensemble voert samen met bariton Thomas Hampson nieuwe versies van liederen van onder anderen Johannes Brahms, Franz Schubert en Hugo Wolf op. Songs & Poems is daarmee een concertprogramma waarin het liedgenre centraal staat en poëzie een rol speelt. Ammodo ondersteunt Songs & Poems om bij te dragen aan de totstandkoming van van dit concertprogramma waarvoor nieuwe composities in het liedgenre worden ontwikkeld.

sinfonietta.nl

Amsterdam Sinfonietta, Songs & Poems, Thomas Hampson, 2014

wetenschap

Ayios Vasilios
AMMODO ✕ Rijksuniversiteit Groningen
2013 - 2016

De Rijksuniversiteit Groningen initieert het onderzoek met de naam Before Menelaus: Social change in early Mycenaean Ayios Vasilios. Sinds 2009 zijn archeologen bezig het gebied van Ayios Vasilios in Griekenland te onderzoeken. Zij hebben deze omgeving geïdentificeerd als het paleis van de Myceense Laconia, een historische streek uit de Griekse oudheid. Eén van de ontdekkingen is een oude begraafplaats uit de tijd van de eerste bouwfases van het complex. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan het verkrijgen van meer inzicht in de vroege fasen van de Myceense periode (circa 1700-1500 v. Chr.) en het ontsluiten van dit cultuurhistorisch erfgoed.

rug.nl

Opgraven van een begraafplaats, 2016

podiumkunst

Drie hedendaagse concerten
AMMODO ✕ Grachtenfestival Amsterdam
10 - 19 augustus 2012

Het Grachtenfestival Amsterdam is een festival voor klassieke muziek dat jaarlijks plaatsvindt op diverse locaties in Amsterdam. Voor het Grachtenfestival 2012 worden drie bijzondere concerten uitgevoerd: de nieuwe operaproductie Nozze don cosi, een concert van het Internationaal Jeugdsymfonieorkest mlw westfalen en een concert van Jazz Orchestra of The Concertgebouw met Twogether en Dr. Lonnie Smith. Ammodo ondersteunt het Grachtenfestival om bij te dragen aan de ontwikkeling van de jonge muzikale talenten en van het Grachtenfestival.

grachtenfestival.nl

Grachtenfestival, Nozze don cosi, 2012, foto: Ronald Knapp

wetenschap

Mesenchymale stamceltherapie voor boezemfibrilleren: een nieuw antwoord op een groeiende pandemie?
AMMODO ✕ Leids Universitair Medisch Centrum
2013 - 2017

Hartcentrum Leiden, onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum, start een onderzoek naar de frequent voorkomende hartritmestoornis boezemfibrilleren. In dit project wordt het therapeutische potentieel van mesenchymale stamcellen onderzocht die afkomstig zijn van patiënten met boezemfibrilleren. Ammodo ondersteunt dit onderzoek om bij te dragen aan het onderzoek naar de behandeling van de hartritmestoornis boezemfibrilleren.

lumc.nl

Dr. Rupamanjari Majumder, Computersimulatie van normale hartweefsel activiteit (links) en van verstoorde activiteit: hartritmestoornis (rechts)

podiumkunst

Nationaal Cello Concours
AMMODO ✕ Amsterdamse Cello Biennale
2012 - 2014

De Amsterdamse Cello Biënnale organiseert in oktober 2012 voor de vierde keer en in 2014 voor de vijfde keer de Amsterdamse Cello Biënnale in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Het Nationaal Cello Concours maakt onderdeel uit van de programmering van de Amsterdamse Cello Biënnale. De vijftien deelnemers aan het Nationaal Cello Concours presenteren zich aan een jury van internationale solocellisten. Daarbij kunnen verschillende prijzen gewonnen worden, die zijn bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de jonge cellisten. Ammodo ondersteunt het Nationaal Cello Concours om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge cellisten van potentieel internationaal topniveau.

cellobiennale.nl

Nationaal Cello Concours, Henriette Krijgh

wetenschap

Anti-kanker onderzoek
AMMODO ✕ Universitair Medisch Centrum Utrecht
2012 - 2016

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanvullende anti-virus en anti-kanker therapie uit navelstrengbloed. Samen met de onverwante navelstrengbloed transplantatie moet dit tot een krachtigere afweer tegen virussen en kanker zorgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep “Kindergeneeskundig Stamceltransplantatie programma” van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, dat deel uitmaakt van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ammodo ondersteunt dit project om bij te dragen aan een onderzoek wat zich richt op het verbeteren van de overlevingskansen van kinderen die lijden aan ernstige vormen van kanker.

umcutrecht.nl

Anatomisch Theater: ‘Theater van Leven en Dood’
AMMODO ✕ Museum Boerhaave
2014

Museum Boerhaave is in het bezit van een replica van het Leids Anatomisch Theater dat in 1597 werd geopend. In dit theater worden zowel openbare ontledingen getoond, als ook rariteiten waaronder skeletten, mummies en Romeinse oudheden. Onder leiding van conservator Tim Huisman, die in 2009 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd is op de geschiedenis van het Anatomisch Theater, wordt de originele functie van het Anatomisch Theater in ere hersteld. Het Anatomisch Theater toont met behulp van holografische technieken een levensechte anatomieles aan het publiek ter introductie op de collectie van Museum Boerhaave. Ammodo ondersteunt het Anatomisch Theater: Theater van Leven en Dood om een bijdrage te leveren aan de ontsluiting van de historisch wetenschappelijke collectie van Museum Boerhave door middel van hedendaagse technieken.

museumboerhaave.nl

Het vernieuwde Anatomisch Theater, Museum Boerhaave Leiden

wetenschap

Ius Commune Casebook
AMMODO ✕ Radboud Universiteit Nijmegen
2012 - 2017

Het Ius Commune Casebook handelt over de directe werking van het EU-recht in het nationale privaatrecht (het Casebook). Het betreft een gezamenlijk project van rechtsfaculteiten van de Universiteit Maastricht en de K.U. Leuven. Initiatiefnemer is prof. W. van Gerven, oud-hoogleraar te Leuven en oud-Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie. Het onderzoek wordt geleid door prof. mr. A.S. Hartkamp en komt tot stand in een samenwerkingsverband van juristen uit verschillende rechtssystemen, uit tien verschillende landen. Ammodo ondersteunt het Ius Commune Casebook om een impuls te geven aan het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van Europese rechtsnormen in het nationale privaatrecht.

casebooks.eu

Ius Commune Casebooks Projectmeeting

podiumkunst

Twee hedendaagse concerten
AMMODO ✕ Het Concertgebouw
22 mei - 3 juni 2013

In 2013 organiseert het Concertgebouw een jubileumseries waarbij iedere maand in het teken zal staan van een decennium uit de afgelopen 125 jaar. In samenhang met deze twaalf chronologische concerten zal een randprogrammering worden verzorgd. Ammodo ondersteunt twee hedendaagse concerten binnen deze reeks die in de Grote Zaal worden uitgevoerd: Dreigroschenoper van Kurt Weill en Spring Symphony van Benjamin Britten. De ondersteuning beoogt bij te dragen aan twee bijzondere muziekstukken uit de muziekgeschiedenis van de jaren ’30 en ’40, uitgevoerd in Het Concertgebouw.

concertgebouw.nl

podiumkunst

AAA (Actueel, Avontuurlijk, Aangrijpend)
AMMODO ✕ Koninklijk Concertgebouworkest
2012 - 2015

AAA is een door het Koninklijk Concertgebouworkest geïnitieerde interdisciplinaire programmareeks. Met de AAA-serie wil het Koninklijk Concertgebouworkest, in samenwerking met andere Amsterdamse culturele instellingen, een brug slaan tussen het publiek en hedendaagse muziek. Iedere AAA-editie heeft een centraal thema dat door diverse instellingen wordt geïnterpreteerd en belicht. Zo worden debatten georganiseerd, films vertoond en visuele presentaties gegeven. Ammodo ondersteunt AAA om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming en waarborging van kwalitatief hoogwaardig hedendaags muziekrepertoire.

concergebouworkest.nl

Het Koninklijk Concertgebouworkes, foto: Anne Dokter

podiumkunst

Orlando
AMMODO ✕ Combattimento Consort Amsterdam
1 april - 12 augustus 2011

Orlando is een nieuwe operaproductie van het Combattimento Consort Amsterdam, gebaseerd op de gelijknamige opera van Händel die in 1733 in première ging. Het verhaal gaat over de onbeantwoorde liefde van legeraanvoerder Orlando. Zijn liefdesverdriet is zo groot dat het hem tot waanzin drijft. Een tovenaar, Zoroastro, is de enige die hem kan redden. Onder de muzikale leiding van Jan-Willem de Vriend en regisseuse Eva Buchmann wordt de opera zes maal opgevoerd, waaronder eenmaal in Polen. Ammodo ondersteunt Orlando om bij te dragen aan de totstandkoming van deze nieuwe operaproductie.

Orlando, 2015, Amaryllis Dieltiens als Angelica, foto: Leo van Velzen

De vernieuwde Gids en Gidslezingen
AMMODO ✕ De Gids
2012 - 2016

Het literaire en algemeen culturele tijdschrift De Gids is in 1837 opgericht en is het oudste literaire tijdschrift van Nederland. Opgericht als podium voor schrijvers en wetenschappers, verschijnt De Gids acht keer per jaar met langere essays, korte verhalen en poëzie. In 2012 viert De Gids zijn 175-jarig jubileum. De Gids en de bijbehorende website worden inhoudelijk vernieuwd, waarbij tevens een e-book versie van De Gids beschikbaar komt. Verder zal De Gids worden uitgegeven door N.V. De Groene Amsterdammer. Naast de nieuwe verschijningsvorm van De Gids, worden twee Gidslezingen gegeven door een internationaal prominent figuur uit de literaire wereld. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan de vernieuwing van de Gids en de totstandkoming van de Gidslezingen.

degids.nl

podiumkunst

Dutch Harp Competition
AMMODO ✕ Dutch Harp Festival
2014 - 2017

De Dutch Harp Competition is onderdeel van het Dutch Harp Festival in Utrecht dat opgericht is in 2010 en tweejaarlijks georganiseerd wordt. De Dutch Harp Competition bestaat uit vier rondes, met hedendaags en klassiek repertoire, als Luciano Berio en Händel. Gedurende de competitierondes strijdt het internationaal harptalent om een eerste, tweede of derde prijs. Tevens wordt een publieksprijs uitgereikt en aan de winnaars wordt een Career Development Program aangeboden. Ammodo ondersteunt de Dutch Harp Competition om bij te dragen aan de ontwikkeling van getalenteerde harpisten.

harpfestival.nl

podiumkunst

Clarinet Concerto
AMMODO ✕ London Sinfonietta
30 april 2014

Voor London Sinfonietta ontwikkelt Michel van der Aa een vijftien minuten durende solocompositie Hysteresis voor het Clarinet Concerto-programma. Michel van der Aa (1970) is een internationaal gerenommeerde componist die muziek, technologie en film combineert in muziektheatervoorstellingen. De compositie is een coproductie met MusikFabrik (Duitsland) en Avanti Chamber Orchestra (Finland). Ammodo ondersteunt Clarinet Concerto om bij te dragen aan de ontwikkeling van Michel van Aa.

londonsinfonietta.nl

London Sinfonietta, foto: Claudia Vye