In Nederland heeft 4-7% van de kinderen astma. In sommige gevallen kan een astma-aanval zodanig verlopen dat deze levensbedreigend is en dat kinderen moeten worden opgenomen op een intensive care (IC). Met het Astma project beoogt men een programma te ontwikkelen gericht op preventie van astma-aanvallen alsmede te komen tot een op wetenschappelijke basis gefundeerd doseringsschema voor het medicijn Salbutamol. Het Astma project is een multicenter klinische studie. Hiermee wordt de samenwerking tussen de kinder IC-afdelingen binnen Nederland voortgezet. Ammodo ondersteunt het Astma project om het onderzoek naar de behandeling van astma bij kinderen te stimuleren.