De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA) richt, in samenwerking met de Stichting Migratierecht, een bijzondere leerstoel Migratierecht op. De focus van de leerstoel ligt op de verbindingen tussen verschillende rechtsgebieden, in het bijzonder vanuit het perspectief van het Europese recht. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek naar en het vergroten van de vakkennis over migratierecht.

uva.nl