Het Ius Commune Casebook handelt over de directe werking van het EU-recht in het nationale privaatrecht (het Casebook). Het betreft een gezamenlijk project van rechtsfaculteiten van de Universiteit Maastricht en de K.U. Leuven. Initiatiefnemer is prof. W. van Gerven, oud-hoogleraar te Leuven en oud-Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie. Het onderzoek wordt geleid door prof. mr. A.S. Hartkamp en komt tot stand in een samenwerkingsverband van juristen uit verschillende rechtssystemen, uit tien verschillende landen. Ammodo ondersteunt het Ius Commune Casebook om een impuls te geven aan het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van Europese rechtsnormen in het nationale privaatrecht.

casebooks.eu

Ius Commune Casebooks Projectmeeting