PROJECTEN

Een overzicht van alle projecten
wetenschap
Optimale vochtregime voor kritiek zieke kinderen (RSV Project)
AMMODO ✕ AMC Medical research B.V. (Emma Kinderziekenhuis AMC)
2015 - 2018

Het RSV Project is een multicenter klinische studie en zal worden uitgevoerd onder kinderen die vanwege een longontsteking door het RS virus (Respiratoir Syncytieelvirus of RSV) kunstmatig moeten worden beademd op een kinder intensive care (kinder IC). Met het RSV Project wordt getracht meer inzicht te krijgen in de effecten van overmatig vocht en oedeem bij kinderen en wordt gezocht naar het ideale vochtbeleid. De beoogde resultaten van het RSV Project leiden tot richtlijnen voor een optimale vochthuishouding bij kinderen met een RSV-longontsteking met als doel het verkorten van de beademingsduur en opnameduur op de IC. Ammodo ondersteunt het RSV Project om de behandelmethode van een RSV longontsteking te optimaliseren.

 

wetenschap
Ayios Vasilios
AMMODO ✕ Rijksuniversiteit Groningen
2013 - 2016

De Rijksuniversiteit Groningen initieert het onderzoek met de naam Before Menelaus: Social change in early Mycenaean Ayios Vasilios. Sinds 2009 zijn archeologen bezig het gebied van Ayios Vasilios in Griekenland te onderzoeken. Zij hebben deze omgeving geïdentificeerd als het paleis van de Myceense Laconia, een historische streek uit de Griekse oudheid. Eén van de ontdekkingen is een oude begraafplaats uit de tijd van de eerste bouwfases van het complex. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan het verkrijgen van meer inzicht in de vroege fasen van de Myceense periode (circa 1700-1500 v. Chr.) en het ontsluiten van dit cultuurhistorisch erfgoed.

rug.nl

Opgraven van een begraafplaats, 2016

wetenschap
Ius Commune Casebook
AMMODO ✕ Radboud Universiteit Nijmegen
2012 - 2017

Het Ius Commune Casebook handelt over de directe werking van het EU-recht in het nationale privaatrecht (het Casebook). Het betreft een gezamenlijk project van rechtsfaculteiten van de Universiteit Maastricht en de K.U. Leuven. Initiatiefnemer is prof. W. van Gerven, oud-hoogleraar te Leuven en oud-Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie. Het onderzoek wordt geleid door prof. mr. A.S. Hartkamp en komt tot stand in een samenwerkingsverband van juristen uit verschillende rechtssystemen, uit tien verschillende landen. Ammodo ondersteunt het Ius Commune Casebook om een impuls te geven aan het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van Europese rechtsnormen in het nationale privaatrecht.

casebooks.eu

Ius Commune Casebooks Projectmeeting

wetenschap
Life threatening Asthma on the ICU: determining risk factors and optimizing treatment (Astma project)
AMMODO ✕ Sophia Research B.V. (Sophia Kinderziekenhuis)
2015 - 2018

In Nederland heeft 4-7% van de kinderen astma. In sommige gevallen kan een astma-aanval zodanig verlopen dat deze levensbedreigend is en dat kinderen moeten worden opgenomen op een intensive care (IC). Met het Astma project beoogt men een programma te ontwikkelen gericht op preventie van astma-aanvallen alsmede te komen tot een op wetenschappelijke basis gefundeerd doseringsschema voor het medicijn Salbutamol. Het Astma project is een multicenter klinische studie. Hiermee wordt de samenwerking tussen de kinder IC-afdelingen binnen Nederland voortgezet. Ammodo ondersteunt het Astma project om het onderzoek naar de behandeling van astma bij kinderen te stimuleren.

 

wetenschap
Mesenchymale stamceltherapie voor boezemfibrilleren: een nieuw antwoord op een groeiende pandemie?
AMMODO ✕ Leids Universitair Medisch Centrum
2013 - 2017

Hartcentrum Leiden, onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum, start een onderzoek naar de frequent voorkomende hartritmestoornis boezemfibrilleren. In dit project wordt het therapeutische potentieel van mesenchymale stamcellen onderzocht die afkomstig zijn van patiënten met boezemfibrilleren. Ammodo ondersteunt dit onderzoek om bij te dragen aan het onderzoek naar de behandeling van de hartritmestoornis boezemfibrilleren.

lumc.nl

Dr. Rupamanjari Majumder, Computersimulatie van normale hartweefsel activiteit (links) en van verstoorde activiteit: hartritmestoornis (rechts)

wetenschap
Van Goghprogramma
AMMODO ✕ Nuffic
2014 - 2016

Nuffic ondersteunt internationalisering in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 2014 start Nuffic met het beheren en uitvoeren van het Van Goghprogramma. Middels dit programma worden beurzen uitgereikt aan excellente Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject samenwerken. Dit kan in principe op ieder wetenschapsgebied en veelal betreft het fundamenteel onderzoek. Ammodo ondersteunt het Van Goghprogramma om bij te dragen aan het behoud van deze uitwisselingsmogelijkheden tussen Nederland en Frankrijk.

nuffic.nl

 

wetenschap
Anti-kanker onderzoek
AMMODO ✕ Universitair Medisch Centrum Utrecht
2012 - 2016

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanvullende anti-virus en anti-kanker therapie uit navelstrengbloed. Samen met de onverwante navelstrengbloed transplantatie moet dit tot een krachtigere afweer tegen virussen en kanker zorgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep “Kindergeneeskundig Stamceltransplantatie programma” van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, dat deel uitmaakt van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ammodo ondersteunt dit project om bij te dragen aan een onderzoek wat zich richt op het verbeteren van de overlevingskansen van kinderen die lijden aan ernstige vormen van kanker.

umcutrecht.nl

wetenschap
Optimale vochtregime voor kritiek zieke kinderen (RSV Project)
AMMODO ✕ AMC Medical research B.V. (Emma Kinderziekenhuis AMC)
2015 - 2018

Het RSV Project is een multicenter klinische studie en zal worden uitgevoerd onder kinderen die vanwege een longontsteking door het RS virus (Respiratoir Syncytieelvirus of RSV) kunstmatig moeten worden beademd op een kinder intensive care (kinder IC). Met het RSV Project wordt getracht meer inzicht te krijgen in de effecten van overmatig vocht en oedeem bij kinderen en wordt gezocht naar het ideale vochtbeleid. De beoogde resultaten van het RSV Project leiden tot richtlijnen voor een optimale vochthuishouding bij kinderen met een RSV-longontsteking met als doel het verkorten van de beademingsduur en opnameduur op de IC. Ammodo ondersteunt het RSV Project om de behandelmethode van een RSV longontsteking te optimaliseren.

 

wetenschap
Life threatening Asthma on the ICU: determining risk factors and optimizing treatment (Astma project)
AMMODO ✕ Sophia Research B.V. (Sophia Kinderziekenhuis)
2015 - 2018

In Nederland heeft 4-7% van de kinderen astma. In sommige gevallen kan een astma-aanval zodanig verlopen dat deze levensbedreigend is en dat kinderen moeten worden opgenomen op een intensive care (IC). Met het Astma project beoogt men een programma te ontwikkelen gericht op preventie van astma-aanvallen alsmede te komen tot een op wetenschappelijke basis gefundeerd doseringsschema voor het medicijn Salbutamol. Het Astma project is een multicenter klinische studie. Hiermee wordt de samenwerking tussen de kinder IC-afdelingen binnen Nederland voortgezet. Ammodo ondersteunt het Astma project om het onderzoek naar de behandeling van astma bij kinderen te stimuleren.

 

wetenschap
Van Goghprogramma
AMMODO ✕ Nuffic
2014 - 2016

Nuffic ondersteunt internationalisering in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 2014 start Nuffic met het beheren en uitvoeren van het Van Goghprogramma. Middels dit programma worden beurzen uitgereikt aan excellente Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject samenwerken. Dit kan in principe op ieder wetenschapsgebied en veelal betreft het fundamenteel onderzoek. Ammodo ondersteunt het Van Goghprogramma om bij te dragen aan het behoud van deze uitwisselingsmogelijkheden tussen Nederland en Frankrijk.

nuffic.nl

 

wetenschap
Ayios Vasilios
AMMODO ✕ Rijksuniversiteit Groningen
2013 - 2016

De Rijksuniversiteit Groningen initieert het onderzoek met de naam Before Menelaus: Social change in early Mycenaean Ayios Vasilios. Sinds 2009 zijn archeologen bezig het gebied van Ayios Vasilios in Griekenland te onderzoeken. Zij hebben deze omgeving geïdentificeerd als het paleis van de Myceense Laconia, een historische streek uit de Griekse oudheid. Eén van de ontdekkingen is een oude begraafplaats uit de tijd van de eerste bouwfases van het complex. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan het verkrijgen van meer inzicht in de vroege fasen van de Myceense periode (circa 1700-1500 v. Chr.) en het ontsluiten van dit cultuurhistorisch erfgoed.

rug.nl

Opgraven van een begraafplaats, 2016

wetenschap
Mesenchymale stamceltherapie voor boezemfibrilleren: een nieuw antwoord op een groeiende pandemie?
AMMODO ✕ Leids Universitair Medisch Centrum
2013 - 2017

Hartcentrum Leiden, onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum, start een onderzoek naar de frequent voorkomende hartritmestoornis boezemfibrilleren. In dit project wordt het therapeutische potentieel van mesenchymale stamcellen onderzocht die afkomstig zijn van patiënten met boezemfibrilleren. Ammodo ondersteunt dit onderzoek om bij te dragen aan het onderzoek naar de behandeling van de hartritmestoornis boezemfibrilleren.

lumc.nl

Dr. Rupamanjari Majumder, Computersimulatie van normale hartweefsel activiteit (links) en van verstoorde activiteit: hartritmestoornis (rechts)

wetenschap
Anti-kanker onderzoek
AMMODO ✕ Universitair Medisch Centrum Utrecht
2012 - 2016

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanvullende anti-virus en anti-kanker therapie uit navelstrengbloed. Samen met de onverwante navelstrengbloed transplantatie moet dit tot een krachtigere afweer tegen virussen en kanker zorgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep “Kindergeneeskundig Stamceltransplantatie programma” van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, dat deel uitmaakt van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ammodo ondersteunt dit project om bij te dragen aan een onderzoek wat zich richt op het verbeteren van de overlevingskansen van kinderen die lijden aan ernstige vormen van kanker.

umcutrecht.nl

wetenschap
Ius Commune Casebook
AMMODO ✕ Radboud Universiteit Nijmegen
2012 - 2017

Het Ius Commune Casebook handelt over de directe werking van het EU-recht in het nationale privaatrecht (het Casebook). Het betreft een gezamenlijk project van rechtsfaculteiten van de Universiteit Maastricht en de K.U. Leuven. Initiatiefnemer is prof. W. van Gerven, oud-hoogleraar te Leuven en oud-Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie. Het onderzoek wordt geleid door prof. mr. A.S. Hartkamp en komt tot stand in een samenwerkingsverband van juristen uit verschillende rechtssystemen, uit tien verschillende landen. Ammodo ondersteunt het Ius Commune Casebook om een impuls te geven aan het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van Europese rechtsnormen in het nationale privaatrecht.

casebooks.eu

Ius Commune Casebooks Projectmeeting