PROJECTEN

Een overzicht van alle projecten
wetenschap
Guido van der Werf – Laureaat 2017
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2017

Guido van der Werf onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terecht komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden. Met hulp van modellen, satellietfoto’s en ‘drones’ brengt hij de bijdragen van branden, ontbossing en de uitbreiding van landbouwgrond op het broeikaseffect in kaart. Guido van der Werf is een laureaat in de categorie Natural Sciences van de Ammodo KNAW Award 2017.

wetenschap
Appy Sluijs – Laureaat 2017
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2017

Appy Sluijs ontdekte dat 56 miljoen jaar geleden, door een kettingreactie in de oceanen en de atmosfeer, het broeikaseffect op aarde hoog opliep. Bij de polen groeiden palmen en de noordelijke poolzee voelde aan als een subtropisch zwembad. Zou iets dergelijks nu weer kunnen gebeuren? Appy Sluijs is een laureaat in de categorie Natural Sciences van de Ammodo KNAW Award 2017.

wetenschap
Hoofdredactie Isis
AMMODO ✕ Descartes Centre (Universiteit Utrecht)
2014 - 2019

Isis is een uitgave van de Amerikaanse vereniging van wetenschapshistorici History of Science Society. De hoofdredactie van Isis is voor de periode 2014 tot en met 2019 ondergebracht bij Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, onderdeel van de Universiteit Utrecht. De daarbij aangestelde hoofdredacteur is prof. dr. Floris Cohen. Ammodo ondersteunt het Descartes Centre om bij te dragen aan het samenstellen en uitgeven van het gerenommeerde internationale wetenschapshistorische tijdschrift Isis.

http://tinyurl.com/isisjournal

Cover Isis, Maart 2016

wetenschap
Thijn Brummelkamp – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Thijn Brummelkamp is een energieke, kritische en ondernemende wetenschapper die zoekt naar de functie van elk van de ongeveer 25.000 menselijke genen in het lichaam van de mens. Eerst ontwikkelde hij een manier om elk van die genen één voor één uit te schakelen. Toen volgde een nog slimmere methode om datzelfde met heel veel genen tegelijk te doen. Thijn Brummelkamp is een Biomedical Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org

wetenschap
Olivier Hekster – Laureaat 2017
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2017

Olivier Hekster corrigeerde het imago van voorheen als ‘gek’ geziene Romeinse keizers, zoals Nero, Caligula en Commodus, door te kijken naar hun gebruik van de massamedia van de antieke tijd: beeltenissen op munten, standbeelden en inscripties op gebouwen. Hoe probeerden de keizers met zulke communicatie hun macht in het enorme rijk te vestigen? Olivier Hekster is een laureaat in de categorie Humanities van de Ammodo KNAW Award 2017.

wetenschap
NEC-studie
AMMODO ✕ Nederlands Kanker Instituut
1 april 2016 - heden

De NEC studie onderzoekt een nieuwe behandeling (cisplatin + everolimus) voor de zeldzame en moeilijk te behandelen uitgezaaide of vergevorderde neuroendocriene carcinomen (NEC’s) van het maag-darmstelsel. Tijdens dit onderzoek wordt extra weefsel afgenomen om te kijken naar het DNA, RNA en om een mini tumor in een kweekbakje te maken. De ondersteuning beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van de NEC studie om zodoende de behandelmethode te verbeteren.

nki.nl

NEC studie, 2016, Afdeling Moleculaire Oncologie, Voest groep, Krijn Dijkstra & Sovann Kaing

wetenschap
Leerstoel Migratierecht
AMMODO ✕ Universiteit van Amsterdam
2013 - 2016

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA) richt, in samenwerking met de Stichting Migratierecht, een bijzondere leerstoel Migratierecht op. De focus van de leerstoel ligt op de verbindingen tussen verschillende rechtsgebieden, in het bijzonder vanuit het perspectief van het Europese recht. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek naar en het vergroten van de vakkennis over migratierecht.

uva.nl

 

wetenschap
Serge Dumoulin – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Welke zenuwbanen verbinden onze zintuigen met onze hersenschors? Hoe worden onze hersenen zich bewust van prikkelingen van die zintuigen? En hoe zorgt dat er uiteindelijk voor dat wij begrijpen wat in onze omgeving gebeurt? Het zijn het soort vragen die Serge Dumoulin bezighouden, en die hem ook op het spoor zetten van een aangeboren telraam in ons brein. Serge Dumoulin is Social Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org

wetenschap
Frank van Tubergen – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Waarom kiezen we vaak vrienden en partners met dezelfde etnische achtergrond? Wat is de invloed van deze segregatie op maatschappelijke kansen? Waarom zijn in Amerika de inkomensverschillen veel groter dan in Europa? Het zijn zeer actuele vragen die Frank van Tubergen fascineren en waarop hij geen ideologische maar wetenschappelijke antwoorden zoekt. Frank van Tubergen is Social Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org

wetenschap
Arwen Deuss – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Onder een dunne harde korst is de planeet Aarde een bol waarbinnen vloeibare gesteenten traag rondstromen. Maar binnenin die stromende massa bevindt zich juist weer een keiharde bol. Dat werd al langer vermoed, maar het bewijs ervoor werd pas geleverd toen Arwen Deuss er in slaagde om zwakke maar karakteristieke seismische golven op te pikken en te analyseren. Arwen Deuss is Natural Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org

wetenschap
Guido van der Werf – Laureaat 2017
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2017

Guido van der Werf onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terecht komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden. Met hulp van modellen, satellietfoto’s en ‘drones’ brengt hij de bijdragen van branden, ontbossing en de uitbreiding van landbouwgrond op het broeikaseffect in kaart. Guido van der Werf is een laureaat in de categorie Natural Sciences van de Ammodo KNAW Award 2017.

wetenschap
Olivier Hekster – Laureaat 2017
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2017

Olivier Hekster corrigeerde het imago van voorheen als ‘gek’ geziene Romeinse keizers, zoals Nero, Caligula en Commodus, door te kijken naar hun gebruik van de massamedia van de antieke tijd: beeltenissen op munten, standbeelden en inscripties op gebouwen. Hoe probeerden de keizers met zulke communicatie hun macht in het enorme rijk te vestigen? Olivier Hekster is een laureaat in de categorie Humanities van de Ammodo KNAW Award 2017.

wetenschap
Serge Dumoulin – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Welke zenuwbanen verbinden onze zintuigen met onze hersenschors? Hoe worden onze hersenen zich bewust van prikkelingen van die zintuigen? En hoe zorgt dat er uiteindelijk voor dat wij begrijpen wat in onze omgeving gebeurt? Het zijn het soort vragen die Serge Dumoulin bezighouden, en die hem ook op het spoor zetten van een aangeboren telraam in ons brein. Serge Dumoulin is Social Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org

wetenschap
Appy Sluijs – Laureaat 2017
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2017

Appy Sluijs ontdekte dat 56 miljoen jaar geleden, door een kettingreactie in de oceanen en de atmosfeer, het broeikaseffect op aarde hoog opliep. Bij de polen groeiden palmen en de noordelijke poolzee voelde aan als een subtropisch zwembad. Zou iets dergelijks nu weer kunnen gebeuren? Appy Sluijs is een laureaat in de categorie Natural Sciences van de Ammodo KNAW Award 2017.

wetenschap
NEC-studie
AMMODO ✕ Nederlands Kanker Instituut
1 april 2016 - heden

De NEC studie onderzoekt een nieuwe behandeling (cisplatin + everolimus) voor de zeldzame en moeilijk te behandelen uitgezaaide of vergevorderde neuroendocriene carcinomen (NEC’s) van het maag-darmstelsel. Tijdens dit onderzoek wordt extra weefsel afgenomen om te kijken naar het DNA, RNA en om een mini tumor in een kweekbakje te maken. De ondersteuning beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van de NEC studie om zodoende de behandelmethode te verbeteren.

nki.nl

NEC studie, 2016, Afdeling Moleculaire Oncologie, Voest groep, Krijn Dijkstra & Sovann Kaing

wetenschap
Frank van Tubergen – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Waarom kiezen we vaak vrienden en partners met dezelfde etnische achtergrond? Wat is de invloed van deze segregatie op maatschappelijke kansen? Waarom zijn in Amerika de inkomensverschillen veel groter dan in Europa? Het zijn zeer actuele vragen die Frank van Tubergen fascineren en waarop hij geen ideologische maar wetenschappelijke antwoorden zoekt. Frank van Tubergen is Social Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org

wetenschap
Hoofdredactie Isis
AMMODO ✕ Descartes Centre (Universiteit Utrecht)
2014 - 2019

Isis is een uitgave van de Amerikaanse vereniging van wetenschapshistorici History of Science Society. De hoofdredactie van Isis is voor de periode 2014 tot en met 2019 ondergebracht bij Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, onderdeel van de Universiteit Utrecht. De daarbij aangestelde hoofdredacteur is prof. dr. Floris Cohen. Ammodo ondersteunt het Descartes Centre om bij te dragen aan het samenstellen en uitgeven van het gerenommeerde internationale wetenschapshistorische tijdschrift Isis.

http://tinyurl.com/isisjournal

Cover Isis, Maart 2016

wetenschap
Leerstoel Migratierecht
AMMODO ✕ Universiteit van Amsterdam
2013 - 2016

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA) richt, in samenwerking met de Stichting Migratierecht, een bijzondere leerstoel Migratierecht op. De focus van de leerstoel ligt op de verbindingen tussen verschillende rechtsgebieden, in het bijzonder vanuit het perspectief van het Europese recht. De ondersteuning van Ammodo beoogt bij te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek naar en het vergroten van de vakkennis over migratierecht.

uva.nl

 

wetenschap
Arwen Deuss – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Onder een dunne harde korst is de planeet Aarde een bol waarbinnen vloeibare gesteenten traag rondstromen. Maar binnenin die stromende massa bevindt zich juist weer een keiharde bol. Dat werd al langer vermoed, maar het bewijs ervoor werd pas geleverd toen Arwen Deuss er in slaagde om zwakke maar karakteristieke seismische golven op te pikken en te analyseren. Arwen Deuss is Natural Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org

wetenschap
Thijn Brummelkamp – Laureaat 2015
AMMODO ✕ Ammodo KNAW Award
2015

Thijn Brummelkamp is een energieke, kritische en ondernemende wetenschapper die zoekt naar de functie van elk van de ongeveer 25.000 menselijke genen in het lichaam van de mens. Eerst ontwikkelde hij een manier om elk van die genen één voor één uit te schakelen. Toen volgde een nog slimmere methode om datzelfde met heel veel genen tegelijk te doen. Thijn Brummelkamp is een Biomedical Sciences laureaat van de Ammodo KNAW Award 2015.

ammodo-knaw-award.org