Stichting Ammodo, Voor kunst, architectuur en wetenschap

Wetenschap

Ammodo ondersteunt ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gericht op het verruimen van onze kennis. Dat doen we door middel van de Ammodo Science Awards, die jaarlijks worden uitgereikt binnen vier wetenschapsdomeinen: Humanities, Social Sciences, Natural Sciences en Biomedical Sciences. De Awards gaan naar wetenschappers in verschillende fases van hun carrière en zowel naar individuen als onderzoeksgroepen.

Tweejaarlijks reiken we de Ammodo Science Award for fundamental research uit aan acht excellente mid-career wetenschappers. Deze Award omvat een geldbedrag van 350.000 euro. Sinds 2020 reiken we daarnaast tweejaarlijks vier Ammodo Science Awards for groundbreaking research uit, waarmee waardering wordt uitgesproken voor internationaal erkend, hoogstaand en in potentie baanbrekend onderzoek. Deze Awards variëren van 800.000 tot 1.600.000 euro.