Roshan Cools, Eveline Crone, Jeroen Geurts, Olivier Hekster, Alicia Montoya, Eva van Rooij, Appy Sluijs en Guido van der Werf zijn de winnaars van Ammodo KNAW Awards in 2017. De laureaten ontvangen ieder een geldbedrag van 300.000 euro om de komende jaren te gebruiken voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

De Ammodo KNAW Award is ingesteld om bijzonder getalenteerde onderzoekers te stimuleren in een productieve fase van hun wetenschappelijke carrière. Met de Award willen Ammodo en de KNAW tevens het ongebonden wetenschappelijk onderzoek in Nederland over de volle breedte stimuleren.

Elke twee jaar worden acht Ammodo KNAW Awards uitgereikt aan internationaal erkende onderzoekers op vier wetenschapsterreinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De laureaten moeten verbonden zijn aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en maximaal vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Juliette de Wijkerslooth (directeur Ammodo) over de Ammodo KNAW Award:
“Met de Ammodo KNAW Award wil Ammodo fundamentele wetenschappers in staat stellen hun nieuwsgierigheid te volgen en vrij onderzoek te doen. Ammodo is zeer verheugd dat de Ammodo KNAW Award 2017 wordt uigereikt aan de wetenschappers Jeroen Geurts, Eva van Rooij, Olivier Hekster, Alicia Montoya, Appy Sluijs, Guido van der Werf, Roshan Cools en Eveline Crone.”

Meer informatie over de laureaten en hun onderzoek is te vinden op:

www.ammodo-knaw-award.org