Herkomst donaties

VERKLARING STICHTING AMMODO INZAKE DONATIEBELEID INPHYKEM

Stichting Ammodo zet zich in voor het algemeen nut door ondersteuning van projecten en instellingen op het gebied van kunst en wetenschap. Ammodo verkrijgt haar financiële middelen primair uit donaties van Stichting Inphykem.

Inphykem was in het verleden enig aandeelhouder van de verzekeraar Optas N.V., waarbij een groot aantal vervoer- en havenbedrijven hun pensioenregelingen hadden verzekerd. Optas N.V. is in 2007 in z’n geheel verkocht aan Aegon N.V.. Met andere woorden: de rechten van alle verzekerden zijn volledig intact gebleven en naast het gespaarde pensioengeld is ook het eigen vermogen ongewijzigd overgegaan.

Na de verkoop meenden de verzekerden –bovenop de verzekeringsaanspraken- recht te hebben op de verkoopopbrengst. Ondanks dat hiervoor geen juridische basis was, heeft Inphykem als finale oplossing voor dit geschil een eenmalige financiële bijdrage geleverd van 500 miljoen euro voor extra verhoging van de pensioenaanspraken van de Optas-verzekerden. Deze oplossing werd door de verzekerden en de politiek breed gedragen. Met deze minnelijke regeling is het geschil tussen Inphykem en de verzekerden definitief afgesloten.

FAQ AMMODO-INPHYKEM

Wat is de relatie tussen Ammodo en Inphykem?
Inphykem maakt via donaties ons werk voor kunst en wetenschap mogelijk.

Wat is het verschil tussen Optas en Inphykem?
Inphykem is de nieuwe naam voor Optas, dat door Aegon nog steeds als handelsnaam wordt gehanteerd.

Hoeveel geld krijgt Ammodo jaarlijks van Inphykem?
De donatie vanuit Inphykem wordt jaarlijks vastgesteld. Dit bedrag varieert van jaar tot jaar.

Wat is het doel van Inphykem?
Het doel van Inphykem is het beheer van haar vermogen. Vanuit de opbrengst van dit vermogen doet zij donaties aan goede doelen, zoals aan de Stichting Ammodo.

Er was destijds een conflict bij de overgang van Optas naar Aegon? Is dat opgelost?
Na de verkoop van Optas N.V. aan Aegon N.V. meenden de verzekerden –naast de verzekeringsaanspraken- ook recht te hebben op de verkoopopbrengst. Ondanks dat hiervoor geen juridische basis was, heeft Inphykem als finale oplossing voor het geschil een eenmalige financiële bijdrage geleverd van 500 miljoen euro voor extra verhoging van de pensioenaanspraken van de Optas-verzekerden. Deze oplossing werd door de verzekerden en de politiek breed gedragen. Met deze minnelijke regeling is het geschil tussen Inphykem en de verzekerden afgesloten.

Behoort dat geld Inphykem dan toe of is dat eigenlijk nog pensioengeld van de havenbedrijven?
Inphykem is de rechtmatige eigenaar van het vermogen, waaruit Ammodo haar financiële middelen verkrijgt.