Stichting Ammodo, Voor kunst, architectuur en wetenschap

Deze website heeft als doel u te laten kennismaken met Ammodo en haar activiteiten als Algemeen Nut Beogende Instelling. Zij bevat daarom slechts algemene informatie.

Hoewel de site met zorg is samengesteld en wordt onderhouden, aanvaardt Ammodo geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm of omvang dan ook die is ontstaan door gebruikmaking van, dan wel het vertrouwen op de verstrekte informatie, of door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Ammodo is tevens niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Op de inhoud en vormgeving van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van Ammodo en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ammodo (onderdelen van) de site te kopiëren, openbaar te maken en/of te wijzigen.