Annemieke Aartsma-Rus, Patricia Dankers, Lisa Herzog, Walter Immerzeel, Rivke Jaffe, Christian Lange, Floris de Lange en Louis Vermeulen zijn de winnaars van een Ammodo Science Award 2021. Dat heeft Ammodo vandaag bekendgemaakt. De acht mid-career wetenschappers ontvangen ieder een geldbedrag van 300.000 euro. Dat geld kunnen ze de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Directeur Juliette de Wijkerslooth over de Ammodo Science Award: ‘Het afgelopen jaar werd het belang van wetenschappelijk onderzoek misschien wel zichtbaarder dan ooit. Naast toegepast onderzoek is fundamenteel onderzoek – de zoektocht naar kennis zonder gericht te zijn op specifieke oplossingen – ook cruciaal voor de verruiming van onze kennis en daarmee voor de vernieuwing van de samenleving. Ammodo reikt dan ook met trots voor de vierde keer de Ammodo Science Award for fundamental research uit. We zijn verheugd om acht topwetenschappers de mogelijkheid te bieden om nieuwe wegen te verkennen in hun door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.’

 

De laureaten zijn:

Annemieke Aartsma-Rus, hoogleraar Translationele Genetica bij het Leids Universitair Medisch Centrum

Annemieke Aartsma-Rus (1977) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Patiënten met deze ernstige erfelijke spierziekte missen het eiwit dystrofine, omdat de gencode hiervoor bij hen onleesbaar is. Mede dankzij het fundamentele pionierswerk van Aartsma-Rus is er inmiddels een exon skipping therapie beschikbaar in Amerika en Japan, die de genetische code weer leesbaar kan maken. Hierdoor kan het ziekteverloop van Duchenne worden vertraagd.

Patricia Dankers, hoogleraar Biomedische Materialen & Chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven

Patricia Dankers (1978) ontwerpt, synthetiseert en onderzoekt synthetische biomaterialen die complexe biologische processen in het menselijk lichaam kunnen aansturen, nabootsen of zelfs overtreffen. Door gebruik te maken van slimme chemie kan verouderd of beschadigd weefsel worden gerepareerd. Mede dankzij haar fundamentele onderzoek bestaan er inmiddels hartkleppen en bloedvaten van synthetische bio-afbreekbare biomaterialen, alsook synthetische hydrogelen voor het kweken van stamcellen.

Lisa Herzog, hoogleraar Politieke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Lisa Herzog (1983) onderzoekt hoe morele en democratische normen een grotere rol kunnen spelen in ons economisch systeem. Wat betekent het om moreel te handelen als werknemers zich slechts een klein radertje voelen in het wiel van een grote organisatie? Herzog onderzoekt dit soort maatschappelijk relevante vraagstukken, waarbij zij steeds vanuit een filosofisch perspectief naar het economisch systeem kijkt.

Walter Immerzeel, hoogleraar Berghydrologie aan de Universiteit Utrecht

Walter Immerzeel (1975) doet onderzoek naar klimaatverandering in Aziatische berggebieden en de gevolgen voor de waterbeschikbaarheid voor miljoenen mensen die stroomafwaarts wonen. Immerzeel bracht als eerste de watercyclus in het hooggebergte van de Himalaya in kaart. De komende jaren wil hij doorgronden hoe natuurrampen in berggebieden in verband staan met hun ligging en extreem weer, waarbij hij zich richt op aardverschuivingen, lawines en gletsjermeren.

Rivke Jaffe, hoogleraar Stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam 

Rivke Jaffe (1978) doet onderzoek naar stedelijke ruimte en het alledaagse stadsleven. Zij publiceerde onder meer over criminaliteit en burgerschap op Jamaica, de rol van illegaliteit in populaire cultuur en publiek-private samenwerking op het gebied van veiligheid. Jaffe onderzoekt hoe technologieën die tot meer veiligheid zouden moeten leiden – zoals wapens, prikkeldraad, camera’s en algoritmen, maar ook dieren zoals politiehonden – tegelijkertijd sociale ongelijkheid kunnen reproduceren.

Christian Lange, hoogleraar Arabische en Islamitische Studies aan de Universiteit Utrecht

Christian Lange (1975) bestudeert de klassieke Arabische en Perzische literatuur en is voortrekker op het gebied van de Arabische digital humanities. Zijn innovatieve analyse van gedigitaliseerde historische teksten heeft nieuwe inzichten opgeleverd, onder andere in hoe het islamitisch strafrecht echt werd toegepast en hoe er door de eeuwen heen in verschillende intellectuele islamitische tradities over de vijf zintuigen werd gedacht. Lange laat met zijn onderzoek een veelkleurig beeld van de rijke islamitische beschaving zien.

Floris de Lange, hoogleraar Waarneming en Cognitie aan de Radboud Universiteit

Floris de Lange (1977) onderzoekt hoe menselijke waarneming ontstaat uit neurobiologische processen in de hersenen. Door heel precies hersenactiviteit te meten stelt hij vast hoe informatie door het brein “stroomt”. Hij toonde onder meer aan dat ons brein werkt als een voorspellingsmachine die alles wat het leert actief gebruikt om de toekomst te voorspellen. Sinds kort bestudeert De Lange waarom nieuwsgierigheid en verrassing belangrijk zijn voor het brein.

Louis Vermeulen, hoogleraar Moleculaire Oncologie aan Amsterdam Universitair Medische Centra

Louis Vermeulen (1984) bestudeert hoe ontsporingen in het genetische materiaal van stamcellen darmkanker kunnen veroorzaken. Daarbij focust hij zich specifiek op de vroegste ontwikkeling van tumoren. Hij combineert biochemie en genetica met wiskundige en natuurkundige modellen om de dynamiek van stamcellen in kaart te brengen. Met zijn vernieuwende benadering heeft hij een grote bijdrage geleverd aan fundamentele concepten binnen de moleculaire oncologie.

 


Meer informatie over de laureaten en hun onderzoek is te vinden op de website van de Ammodo Science Award.