In de negende editie van Sensory Spaces, maakt de Zwitserde kunsetnaar Beni Bischof een ontregelende totaalinstallatie. Hierin loopt de bezoeker door een stelsel van gangen met open en gesloten deuren en ruimtes waarin chaos heerst. In de driedimensionale installatie komen alle verschillende media samen waarmee Bischof werkt, waaronder schilderen, zijn geheime liefde. De installatie van Bischof kan worden beschouwd als een systeem waarin hij zijn ideeën en werken onderbrengt. Daardoor wordt het een gesamtkunstwerk: een samenspel van verschillende kunstvormen.

Bezoek de tentoonstelling