Julie Deliquets nieuwe opera is gebaseerd op de Oscarwinnende documentaire Welfare (1975) van Frederick Wiseman, waarin problemen van mensen in de bijstand onder de aandacht gebracht worden.

festival-avignon.com