I have missed you forever is een nieuwe opera van onder anderen Manoj Kamps en Lisenka Heijboer Castañón en gaat in wereldpremière op Opera Forward Festival ’22.

operaforwardfestival.nl